Przejdź do głównej treści

Stypendia motywacyjne dla studentów

22 października 2018 w kategorii Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy

Do 12 listopada br. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kleszczów wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego dla studentów za rok akademicki 2017/2018. Do otrzymania stypendium są uprawnione osoby studiujące po ukończeniu I roku studiów, które uzyskały średnią ocen za rok akademicki co najmniej 3,5. Stypendium może uzyskać również student, który promował Gminę Kleszczów zajmując wysokie miejsca […]

Czytaj dalej...

Stypendia socjalne dla studentów

22 października 2018 w kategorii Aktualności, Edukacja, Urząd Gminy

Do 12 listopada br. osoby studiujące mogą składać wnioski o przyznanie gminnego stypendium socjalnego na I semestr roku akademickiego 2018/2019. Do otrzymania stypendium socjalnego uprawnieni są niepracujący studenci szkół wyższych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Do złożenia wniosku o stypendium socjalne są uprawnieni studenci, którzy: nie ukończyli 26 roku życia, posiadają stałe zameldowanie na […]

Czytaj dalej...

Minął termin zapłaty za odbiór odpadów

22 października 2018 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż 15 października 2018 r. upłynął termin zapłaty III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić: w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, u inkasenta, przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.

Czytaj dalej...

SALUS – Poradnia Rehabilitacji w listopadzie

22 października 2018 w kategorii Aktualności, Zdrowie

Kleszczowska Przychodnia Salus poinformowała, że w listopadzie Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii będzie pracować w następujących dniach: Fizjoterapia dziecięca – dr n med. Michał Kaczmarek Fizjoterapia dorosłych – Marcin Szczepanik 5.11. godz. 15-18; 9.11. godz. 15-18; 19.11. godz. 15-18; 21.11.godz. 15-18. Poradnia Rehabilitacji – dr n med. Agnieszka Dobrowolska 10.11. godz. 8.10-14; 24.11. godz. 8.10-14.

Czytaj dalej...

Strzeleckie mistrzostwa w SOLPARKU – gratka dla kibiców

18 października 2018 w kategorii Aktualności, Sport

W sobotę 20 października odbędą się w SOLPARKU Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w strzelaniu pneumatycznym. Organizatorami tej imprezy są Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego oraz Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego 10-ka Radomsko. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii łódzkiego strzelectwa mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującym standardem technicznym – na tarczach elektronicznych. Rozpoczęcie zawodów, na które […]

Czytaj dalej...